โครงการของฝ่าย

 

 

            อยู่ระหว่างการจัดทำ

                

 undercon

 

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ฉบับภาษาอังกฤษ2

 

            เชิญเลือกหนังสือ โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของหนังสือที่ต้องการ      

shelf4

  

สไลด์ประกอบการบรรยายของ Dr. Jo Anne Vasquez

 

                        เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา Dr. Jo Anne Vasquez อดีตประธานสมาคมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในผู้ให้กำเนิดแนวทางการเรียนรู้ STEM แบบบูรณาการ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Tools and Traits of Highly Effective Teachers และ STEM Education ให้กับนักวิชาการ สสวท. ซึ่งมีสไลด์ประกอบการบรรยายสำหรับให้กับผู้ที่สนใจได้ดาวน์โหลด ดังตารางด้านล่างนี้ (เนื่องจากไฟล์สไลด์มีขนาดใหญ่ จึงได้มีการแบ่งออกเป็น 7 ไฟล์)

 

1.       สไลด์ประกอบการบรรยาย Tools and Traits of Highly Effective Teachers

    

           สไลด์ 1 

 

             

             สไลด์ 2

 

  

   สไลด์ 3

 

 สไลด์ 4

 

 

2.     สไลด์ประกอบการบรรยาย STEM Education

 

 สไลด์ 5

 

สไลด์ 6 

 

สไลด์ 7 

 

 

 

 

ภาพการเสวนาทางวิชาการ วันที่ 22 มิถุนายน 2556

ภาพการเสวนาทางวิชาการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ"

วันที่ 22 มิ.ย. 2556

 

เอกสารจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education โดย Prof. Edward Reeve

 

                        เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา Prof. Edward Reeve ผู้เชี่ยวชาญด้าน Education in Industrial Technology จาก Utah State University ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM Education ให้กับนักวิชาการ สสวท. ซึ่งมีเอกสารประกอบการอบรมฯ สำหรับให้กับผู้ที่สนใจได้ดาวน์โหลดดังตารางด้านล่างนี้

 

1.       สไลด์ประกอบการบรรยาย STEM Education: Why-What-How  

 

สไลด์ 1 

 สไลด์ 2

 

2.     สไลด์ประกอบการบรรยาย Inquiry-Based Learning และ Engineering Design

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

 

3.      เอกสารข้อมูลและข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษา STEM Education ในประเทศไทยและประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 

  คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

 

4.       ใบงานสำหรับการทำกิจกรรมในการอบรมฯ STEM Education 

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

 

5.       เอกสารแสดงรายการของแหล่งข้อมูลสำหรับสืบค้นเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ STEM Education

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Free business joomla templates