โครงการของฝ่าย

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ

 

 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ             หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ

scishelf

             mathshelf

 

แบบบันทึกกิจกรรม วิทยาศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ

sciactivityshelf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือครูวิทยาศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ 

scitgshelf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

            อยู่ระหว่างการจัดทำ

                

 undercon

 

ภาพการเสวนาทางวิชาการ วันที่ 22 มิถุนายน 2556

ภาพการเสวนาทางวิชาการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ"

วันที่ 22 มิ.ย. 2556

 

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ฉบับภาษาอังกฤษ2

 

            เชิญเลือกหนังสือ โดยคลิกที่ภาพหน้าปกของหนังสือที่ต้องการ      

shelf4

  

สไลด์ประกอบการบรรยายของ Dr. Jo Anne Vasquez

 

                        เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา Dr. Jo Anne Vasquez อดีตประธานสมาคมครูวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในผู้ให้กำเนิดแนวทางการเรียนรู้ STEM แบบบูรณาการ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Tools and Traits of Highly Effective Teachers และ STEM Education ให้กับนักวิชาการ สสวท. ซึ่งมีสไลด์ประกอบการบรรยายสำหรับให้กับผู้ที่สนใจได้ดาวน์โหลด ดังตารางด้านล่างนี้ (เนื่องจากไฟล์สไลด์มีขนาดใหญ่ จึงได้มีการแบ่งออกเป็น 7 ไฟล์)

 

1.       สไลด์ประกอบการบรรยาย Tools and Traits of Highly Effective Teachers

    

           สไลด์ 1 

 

             

             สไลด์ 2

 

  

   สไลด์ 3

 

 สไลด์ 4

 

 

2.     สไลด์ประกอบการบรรยาย STEM Education

 

 สไลด์ 5

 

สไลด์ 6 

 

สไลด์ 7 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Free business joomla templates